Blog Archives

Đôi điều về nghề chụp hình quảng cáo

Ngành quảng cáo ở Việt Nam đang phát triển, đi đôi với cạnh tranh thương hiệu ngày càng gay gắt. Sự hình thành và phát triển của các công ty quảng cáo xuất phát từ thực tiễn trên và nó đang tạo ra nhiều triển vọng cho nghề chụp ảnh quảng cáo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đội ngũ chụp ảnh quảng cáo chuyên nghiệp hiện nay rất thiếu.
read more

Chuyên trang chụp ảnh quảng cáo thuộc công ty sáng tạo thương hiệu Sao Kim
Up